Odkurzacze przemysłowe i instalacje centralnego odkurzania

Masz pytanie? Zadzwoń!

+48 61 66 20 777

Zapraszamy w godz.

08:00 - 16:00

Napisz do nas

biuro@wirexim.pl

Odkurzacz w przemyśle farmaceutycznym

W przemyśle farmaceutycznym zawsze należy przestrzegać szeregu norm i przepisów związanych tokiem tworzenia produktu. Jego zanieczyszczenia są bowiem niedopuszczalne i mogą doprowadzić do szeregu problemów prawnych i zdrowotnych. W dzisiejszym wpisie, przyjrzymy się jak niepożądany pył wpływa na pracę zakładu farmaceutycznego oraz jak przeciwdziałać stratom finansowym w przemyśle dzięki użyciu odpowiednich odkurzaczy.

Odkurzacz przemysłowy – separacja materiałów

Głównym przeciwnikiem, jak w wielu innych przemysłach jest zanieczyszczający produkt i maszyny – pył. Aby skutecznie usunąć powstały w toku produkcji opad – konieczna stanie się filtracja, która pozwoli nam na zebranie i zatrzymanie wszystkich drobnych proszków i zawiesin, powstałych w trakcie i po zakończeniu toku produkcji. Odkurzacze przemysłowe są do tego doskonale przystosowane, pozwalając na bezpieczne wciągnięcie i odfiltrowanie tego rodzaju odpadu – a także jego dalszą, bezpieczną utylizację.

Odkurzacze przemysłowe w przemyśle farmaceutycznym, mogą też być wykorzystywane do innych celów – nie tylko do sprzątania. Taki odkurzacz pomaga np. w przeniesieniu materiałów (jak chociażby proszki wykorzystywane w toku produkcji) w inne miejsce w zakładzie. Dzięki wysokiej jakości wykonania i spełnieniu norm bezpieczeństwa – przenoszonemu materiałowi nic grozi i nie zostanie on zanieczyszczony. Wpływa to chociażby na możliwości jego dalszej utylizacji.
Należy jednak pamiętać, aby taki odkurzacz był odpowiednio przystosowany do pracy z produktem – dlatego przed wyborem odkurzacza warto porozmawiać z konsultantem i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Pył w przemyśle farmaceutycznym

Wracając jednak do meritum sprawy – głównym powodem stosowania odkurzaczy przemysłowych w zakładzie farmaceutycznym było, jest i pozostanie ograniczenie pyłu, który szkodliwie wpływa na urządzenia oraz sam produkt. Zatrzymywanie pyłu jest najskuteczniejsze przy stosowaniu odpylaczy, ale skutecznie wspomaganie i dbanie o czystość urządzeń przy użyciu odkurzacza przemysłowego również daje pożądane rezultaty.

Jako przykład można podać podajniki zrzutowe, które często wykorzystywane są w zakładach farmaceutycznych. W toku ich działania, powodują one powstawanie chmur pyłu, które to roznoszą się po pomieszczeniach. Pył ten ma różną kwalifikację, w zależności od materiału z którego powstaje, ale jego wspólną cechą jest to, że jego zawiesina utrzymuje się w powietrzu przez dłuższy czas, a to ze względu na ich rozmiar, często mniejszy od 10 mikronów. Oznacza to, że pozostawiony sam sobie, szybko zacznie gromadzić się w wielu miejscach, nie tylko na maszynach – ale również na odzieży pracowników i przedmiotach codziennego użytku.
Istnieje także inny problem – pył o takiej wadze może przez kilka dni unosić się w powietrzu – a w rezultacie wdychany jest do płuc pracowników, co powoduje problemy zdrowotne i może doprowadzić do poważnych kosztów związanych z pomocą pracownikowi, bądź do konfliktów prawnych.

Aby walczyć z zawieszonym w powietrzu pyłem, zarówno odpylacze jak i wybrane modele odkurzaczy przemysłowych, wychwytują te cząsteczki natychmiast po ich „zmieszaniu” się z powietrzem. Następnie, zostają one uwięzione wewnątrz systemów odkurzacza, gdzie poddane zostają skutecznemu oddzieleniu i składowaniu. Powstały odpad możemy bezpiecznie usunąć.

Wirexim doradza – przeciwdziałanie a pył w zakładzie farmaceutycznym

Odkurzacze Wirexim wyposażone są w odpowiednią technologię, pozwalającą na skuteczną filtrację pyłów i przeciwdziałanie ich szkodliwości na terenie zakładów. Na życzenie Klienta, wykonujemy również efektywne instalacje odpylające. Jeżeli jednak wystarczy Ci profesjonalny odkurzacz – nasze modele z filtrem HEPA – znanym ze skutecznej filtracji i wychwytywania mikro-cząsteczek – zaspokoi Twoje potrzeby.

Pamiętaj, aby chronić swój zakład farmaceutyczny i przeciwdziałać zarówno problemom ze zdrowiem pracowników, jak i degradacji i psuciu maszyn ze względu na osiadający opad. Wszystko to ma wpływ nie tylko na etykę i tempo pracy, ale również na redukcję kosztów.