Odkurzacze przemysłowe i instalacje centralnego odkurzania

Masz pytanie? Zadzwoń!

+48 61 66 20 777

Zapraszamy w godz.

08:00 - 16:00

Napisz do nas

biuro@wirexim.pl

Urządzenia wykonane zgodnie z ATEX

Każdy odkurzacz przemysłowy opuszczający linię montażową jest przedmiotem testów i kontroli wykonywanych przez wyspecjalizowaną kadrę techników jeszcze w fabryce. W zależności od zapotrzebowania klienta większość urządzeń może zostać wykonana zgodnie z obowiązującą Dyrektywą ATEX 2014/34/UE i pracować jako odkurzacz przeciwwybuchowy (antywybuchowy) w wyznaczonych strefach Ex.

Nasze urządzenia mogą pracować w instalacjach centralnych oraz miejscach zagrożonych wybuchem pyłu lub gazu oraz z materiałami sklasyfikowanymi w poszczególnych grupach wybuchowości ST1, ST2 oraz ST3. Dział kontroli jakości poświadcza wynik przeprowadzonego testu w dokumentacji urządzenia, a wszystkie wyniki testów muszą korespondować z najbardziej restrykcyjnymi kryteriami jakości.

Poszczególne wersje odkurzaczy przemysłowych WIRVAC są certyfikowane przez cenione w świecie instytucje takie jak TÜV i ICIM: na efektywność filtracji (TÜV cat.M), na filtracje pyłów niebezpiecznych TÜV cat.H), na ochronę przed ryzykiem wyładowań elektrostatycznych (TÜV cat. B1), na pracę w środowisku oraz z produktami zagrożonymi wybuchem zgodnie z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE (dawniej Dyrektywa 94/9 WE).

Odkurzacz centralny Sibilia WIRVAC F100 TOP ATEX 22

Odkurzacze przemysłowe z uwzględnieniem podziału na rodzaj Strefy Ex

 • ATEX 22

 • Obszar, w którym przy normalnej eksploatacji atmosfera wybuchowa w postaci chmury palnego pyłu w połączeniu z powietrzem nie występuje wcale albo jeśli występuje, to tylko krótkotrwale.
 • Pokaż urządzenia
 • ATEX 21

 • Obszar, w którym przy normalnej eksploatacji atmosfera wybuchowa w postaci chmury palnego pyłu w połączeniu z powietrzem przy normalnej eksploatacji występuje sporadycznie.
 • Pokaż urządzenia
 • ATEX 2

 • Obszar, w którym atmosfera wybuchowa jako mieszanina substancji łatwopalnych w postaci gazu, oparów czy mgły w połączeniu z powietrzem nie występuje wcale albo jeśli występuje, to tylko krótkotrwale.
 • Pokaż urządzenia
 • ATEX 1

 • Obszar, w którym atmosfera wybuchowa jako mieszanina substancji łatwopalnych w postaci gazu, oparów czy mgły w połączeniu z powietrzem przy normalnej eksploatacji występuje sporadycznie.
 • Pokaż urządzenia