Odkurzacze przemysłowe i instalacje centralnego odkurzania

Masz pytanie? Zadzwoń!

+48 61 66 20 777

Zapraszamy w godz.

08:00 - 16:00

Napisz do nas

biuro@wirexim.pl

Odpylanie w zakładzie pracy

W przeważającej części zakładów przemysłowych, poddawane obróbce materiały generują duże ilości zanieczyszczeń. Zależnie od wagi, część z nich opada na podłogę i aby je zebrać, z powodzeniem można wykorzystać odkurzacz przemysłowy. Istnieją jednakże zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu – pyły i drobne cząsteczki, które charakteryzują się nie tylko szkodliwością dla zdrowia pracowników, ale dostają się również do wnętrz maszyn przemysłowych, powodując ich szybsze zużywanie. Właśnie dlatego pyłów tych należy pozbyć się nim spowodują nieodwracalne szkody.

ODPYLANIE WPŁYWA NA ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZEŃ

Pierwszym ważnym powodem dla którego należy pozbyć się niechcianego odpadu jest jego wysoka szkodliwość dla urządzeń znajdujących się na terenie zakładu pracy. Nie wszystkie charakteryzują się całkowicie szczelną konstrukcją, mogącą ochronić je przed zapyleniem, a wręcz przeciwnie! Ze względu na specyfikę działania, maszyny i ich podzespoły ze względów bezpieczeństwa wymagają konieczności wymiany powietrza z otoczeniem. Jednym z najczęstszych powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że mechanizmy w czasie pracy wydzielają duże ilości ciepła, które musi zostać odpowiednio odprowadzane do otoczenia. W takiej sytuacji, pył unoszący się w powietrzu nie tylko osiada i odkłada się na delikatnych podzespołach powodując awarię i postój w pracy, ale co gorsza w przypadkach urządzeń, które zasysają powietrze do wewnątrz – wpływa na tok produkcji i zanieczyszcza produkt. Sytuacja taka jest niedopuszczalna dla profesjonalnego przedsiębiorstwa, ponieważ zanieczyszczony produkt będzie charakteryzował się gorszą jakością.

Drugim istotnym powodem dla którego w zakładzie pracy powinno się stosować odpylanie, jest fakt – że pyły i cząsteczki powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Najpowszechniejszym znanym nam schorzeniem jest oczywiście pylica płuc – która charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem oskrzeli i doprowadza do niewydolności oddechowej i krążenia.
Aby uniknąć chorób powodowanych wdychaniem szkodliwych pyłów, ważnym jest upewnienie się, że powstałe na skutek procesów przemysłowych drobne cząsteczki unoszące się w powietrzu, nie dotrą do stref oddychania. Urządzenia i instalacje odpylania przemysłowego nie tylko pozwalają więc na zadbanie o jakość urządzeń i uniknięcie bolesnych kosztów napraw. Zapewniają również ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy – co szybko prowadzi do uzyskania większej wydajności w zakładzie, dzięki zadowoleniu pracowników. Warto również wspomnieć, że instalacje te wspomagają również ochronę środowiska naturalnego, na którą bardzo mocno w ostatnich latach zwraca uwagę opinia publiczna.

RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ

Odpad w powietrzu powstaje w rozmaity sposób i jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności. Możemy wyróżnić odpady powstające m.in. na skutek:

– szlifowania
– cięcia
– piaskowania
– spawania,
– śrutowania,
– obróbki skrawaniem,
– polerowania,
– przesypywania

Do popularnych przemysłów, w których pracownicy często mają do czynienia ze szkodliwymi pyłami, możemy zaliczyć przemysły: tekstyliów, drewna, metalurgiczny czy farmaceutyczny, a nawet spożywczy. Nie należy zapominać, że część odpadów może grozić wybuchem w miejscu pracy, dlatego decydując się na instalację systemu odpylającego – bezwarunkowo należy upewnić się, czy nadaje się on do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, oraz czy posiada odpowiednie certyfikaty ATEX.

JAK DZIAŁA PRZEMYSŁOWY SYSTEM ODPYLANIA?

Najprościej można to ująć w następujący sposób: Pyły unoszące się w powietrzu są efektywnie odciągane do separatorów, gdzie następnie zostają zebrane i w łatwy sposób, można je wyładować i wywieźć do utylizacji – lub, zależnie od rodzaju odpadu – można je poddać ponownej obróbce.

Często, aby usunąć szkodliwe pyły z pomieszczeń zakładów, stosuje się odpylanie punktowe w postaci ramion odciągowych. Odpowiednio umiejscowione, pozwalają one na efektywne gromadzenie zanieczyszczeń z powietrza w wyznaczonych w tym celu miejscach w zakładzie, dzięki czemu czyszczenie jest efektywne na całej przestrzeni obiektu. Zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że ramiona odciągowe pokrywają swoim rozmieszczeniem duże obszary, w rezultacie czego skutecznie służą do obsługi kilku bądź kilkudziesięciu stanowisk pracy.
W przypadku zakładów/pomieszczeń gdzie niemożliwe staje się zastosowanie odpylania punktowego, można zastosować np. odciąg strefowy.

SKUTECZNE ODPYLANIE JEST KLUCZEM DO SUKCESU
Odpylanie środowiska pracy jest istotnym zadaniem. To właśnie dzięki prawidłowemu działaniu systemów – zakład pozostaje w czystości, co wpływa na działanie urządzeń oraz na samopoczucie załogi, ich zdrowie czy w końcu wydajność. Wirexim stosuje nowoczesne urządzenia oraz instalacje, które bez problemu sprawdzą się nawet w najbardziej wymagających zakładach pracy. Zapewniamy również serwis z dojazdem do miejsca wskazanego przez Klienta, a także przeprowadzamy modernizację już działających urządzeń oraz systemów.
Naszych partnerów traktujemy zawsze w sposób indywidualny, proponując konkretne rozwiązania dostosowane pod ich potrzeby – dlatego zapraszamy do kontaktu przez telefon lub wypełnienie formularza internetowego.