Odkurzacze przemysłowe i instalacje centralnego odkurzania

Masz pytanie? Zadzwoń!

+48 61 66 20 777

Zapraszamy w godz.

08:00 - 16:00

Napisz do nas

biuro@wirexim.pl

Strefy ATEX: co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie w zakresie Atmosfer Wybuchowych

Wytwarzanie, przechowywanie i przetwarzanie substancji łatwopalnych oraz wybuchowych są nieodłącznymi elementami wielu przemysłów. Jednakże, praca w takich środowiskach niesie ze sobą niebezpieczeństwa, które wymagają szczególnej uwagi i środków bezpieczeństwa.

Wytwarzanie, przechowywanie i przetwarzanie substancji łatwopalnych oraz wybuchowych są nieodłącznymi elementami wielu przemysłów. Jednakże, praca w takich środowiskach niesie ze sobą niebezpieczeństwa, które wymagają szczególnej uwagi i środków bezpieczeństwa. Dlatego też unormowania i standardy dotyczące stref ATEX stanowią kluczowy filar w zapewnieniu
bezpieczeństwa personelu oraz infrastruktury przemysłowej.

Czym są strefy ATEX?

Określenie „ATEX” pochodzi od dwóch francuskich wyrażeń: „ATmosphères EXplosibles”. Strefy ATEX to określone obszary, w których istnieje ryzyko wystąpienia atmosfer wybuchowych. Atmosfery wybuchowe to mieszanki powietrza i substancji łatwopalnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, które mogą spowodować wybuch pod wpływem zapłonu. Klasyfikacja stref ATEX pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka oraz na wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Podział stref ATEX:

Strefy ATEX dzielą się na dwie kategorie: strefy gazowe (strefy 0, 1 i 2) oraz strefy pyłowe (strefy 20, 21 i 22). Oto krótkie omówienie każdej z tych stref:
1. Strefy gazowe:
• Strefa 0: Obszar, w którym mieszanka wybuchowa jest obecna przez długi okres lub często.
• Strefa 1: Obszar, w którym można oczekiwać, że mieszanka wybuchowa wystąpi w normalnych warunkach pracy.
• Strefa 2: Obszar, w którym mieszanka wybuchowa występuje tylko sporadycznie i krótkotrwale.
2. Strefy pyłowe:
• Strefa 20: Obszar, w którym mieszanina pyłów wybuchowych jest obecna przez długi okres lub często.
• Strefa 21: Obszar, w którym można oczekiwać, że mieszanina pyłów wybuchowych wystąpi w normalnych warunkach pracy.
• Strefa 22: Obszar, w którym mieszanina pyłów wybuchowych występuje tylko sporadycznie i krótkotrwale.

Przepisy prawne i standardy

W Unii Europejskiej dyrektywa ATEX (2014/34/UE) stanowi główny dokument regulujący wymogi dotyczące produktów przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Zarówno producenci, jak i użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania określonych norm i standardów, a także do przeprowadzania regularnych ocen ryzyka. Z dyrektywą, możesz zapoznać się pod tym linkiem, do czego gorąco zachęcamy.

Środki zapobiegawcze w strefach ATEX

W celu minimalizacji ryzyka wybuchu, w strefach ATEX konieczne jest zastosowanie różnorodnych środków zapobiegawczych, takich jak:
• Używanie sprzętu odpornego na wybuchy.
• Wykorzystanie odpowiednich materiałów antystatycznych.
• Regularne przeglądy i konserwacja sprzętu.
• Szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa.

Odkurzacze do stref Atex

Odkurzacze przemysłowe, spełniające normy bezpieczeństwa ATEX, zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w strefach o zagrożeniu wybuchem (Strefa Ex). Te odkurzacze, zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (1999/92/EC), zostały stworzone w celu pracy w obszarach
narażonych na ryzyko wybuchu oraz w instalacjach, gdzie bezpieczeństwo przed iskrami jest kluczowe. Urządzenia należące do Kategorii 2 i 3, zgodnie z normami ATEX 1,2 oraz ATEX 21,22, są odpowiednie do pracy nawet przy zbieraniu łatwopalnych pyłów oraz substancji wybuchowych, takich jak aluminium, krzem, magnez, cukier, mąka, i inne. Wybrane odkurzacze ATEX Wirexim idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle metalurgicznym, górniczym, energetycznym, spożywczym, farmaceutycznym, tekstylnym, maszynowym i chemicznym.

Podsumowując, strefy ATEX stanowią kluczowy element w zapewnianiu bezpieczeństwa w środowiskach zagrożonych wybuchem. Poprzez prawidłową klasyfikację stref, przestrzeganie norm oraz skuteczne środki zapobiegawcze, można minimalizować ryzyko wypadków i zagrożeń dla personelu oraz infrastruktury przemysłowej. Dlatego też, w dzisiejszych czasach, zrozumienie oraz skrupulatne przestrzeganie zasad stref ATEX stanowi priorytet dla każdego przedsiębiorstwa działającego w branżach narażonych na ryzyko wybuchów. Pamiętaj! Każdy przypadek jest inny, więc nie ryzykuj – jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym specjalistą. Niniejszy wpis blogowy stanowi jedynie uproszczenie zasad i wskazań, dlatego nie traktuj go jako bezpośrednie doradztwo